VANDRUM, 2017

2017 Vandrum, Sø, LYT TIL KBH 2017 Vandrum, Kanal, LYT TIL KBH 2017 Vandrum, Havn, LYT TIL KBH 2017 Vandrum, Strand, LYT TIL KBH

Beskrivelse

VANDRUM er det seneste projekt under LYT TIL KBH, og består af specielt designede lytteinstrumenter, der placeres på offentlige steder, hvis akustiske forhold er tydeligt påvirkede af deres relation til vand. Instrumenterne udvikles og designes således, at de giver lytteoplevelser, der fremhæver og understreger de akustiske forhold, som opstår i nærheden af vand. Projektet udvikles til fire vandtypologier, som kendetegner København: Strand, Havn, Sø og Kanal.

LYT TIL KBH er et værk udviklet specielt til, og for, Københavns urbane akustiske miljøer. København er en by, som siden sin grundlæggelse, har været formet af sit forhold til vand. Det afspejles i selve byens navn, som før middelalderen menes at have været Havn, og senere blev det til København. Københavns offentlige rum er for størstedelen, defineret af naturlige forekomster af vand, og menneskeskabt vandbåret infrastruktur. Socialt og kollektivt liv i København er formet af fælles fysiske oplevelser af havet, havnen, kanalerne og søerne. Vand som materiale har en markant indflydelse på det akustiske miljø, qua dets karakteristiske egenskaber i forhold til brydning af lydbølgerne, blandt andet på grund af temperaturforskelle over vandets overflade. Vand har også sine egne særlige lyde, som opstår ved dets bevægelse og møde med andre materialer. Kernekonceptet i LYT TIL KBH’s projekt VANDRUM, er udviklet på basis af disse grundlæggende præmisser. Vi har valgt at arbejde med fire vandtypologier, som hver har sine særlige akustiske egenskaber: strand, havn, kanal og sø.

VANDRUM kommer til at bestå af fire forskellige lytteinstrumenter, ét per vandtypologi. Hvert instrument designes således, at det fremhæver de særlige akustiske egenskaber ved den korresponderende vandtypologi. VANDRUM er berammet til at vare et år: hvert instrument placeres ét sted i en periode på tre måneder, hvorefter det flyttes til et andet sted, indenfor samme vandtypologi, hvilket resulterer i fire forskellige placeringer per instrument.

Hvert lytteinstrument kan benyttes af én person ad gangen. Et instrument designes således, at det engagerer lytteren i en oplevelse, der involverer begge ører på én gang. Det er vigtigt at understrege intentionen om, at det enkelte lytteinstruments funktion er, at forstærke/filtrere/fremhæve det specifikke omgivende lydmiljø. Man kan anvende strategier som bygger på reduktion, fx ved at isolere en bestemt lydfrekvens, eller, alternativt, strategier som bygger på addering, fx ved at tilføre en lyd for bedre at kunne høre det eksisterende lydmiljø i relation til denne.

Instrumenternes visuelle fremtræden er afgørende i forhold til folks opfattelse og forståelse af dem. Målsætningen er, at de skal være minimalistiske og kommunikerende, klare i deres intention og funktion. Vi bruger ordet instrument for at understrege, at apparaterne skabes med et konkret formål, med andre ord, det er ikke selve objektet der er omdrejningspunktet, men derimod den oplevelse, som det faciliterer i mødet med brugeren. Alle lytteinstrumenterne får en fælles og letgenkendelig visuel udformning, så en bruger, der har set ét instrument, vil kunne genkende et andet. En af projektets største udfordringer og vigtigste mål, er at hvert instrument skal give en tydelig og uventet ændring i oplevelsen af lydrummet i det enkelte vandmiljø. VANDRUM vil fremhæve Københavns unikke vandtypologier, inddrage byens indbyggere i en genopdagelse af deres daglige omgivelser og dermed tilskynde til nye oplevelser af det velkendte.

 

Fotos

Kristian Hverring